Εγγραφή Μέλους της ΟΑΚ και η έκδοση δελτίου υγείας

Οι αθλητές οφείλουν να εγγραφούν στην Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου και να εξασφαλίσει ο καθένας την ατομική κάρτα μέλους με αριθμό μητρώου, ώστε να έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν σε επίσημα πρωταθλήματα της ΟΑΚ.  

Ωστόσο, η εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος αθλητής εξασφαλίσει προηγουμένως έγκυρο Δελτίο Υγείας.

Το έγκυρο Δελτίο Υγείας αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή γενικά σε οποιοδήποτε άθλημα στην Κύπρο, το οποίο τίθεται κάτω από την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Το εν λόγω δελτίο ισχύει για περίοδο τριών χρόνων στην περίπτωση αθλητών άνω των 32 και δύο χρόνια για αθλητές που υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Οι αθλητές υποχρεούνται να το παρουσιάζουν ανελλιπώς στους διοργανωτές των πρωταθλημάτων.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τον ενδιαφερόμενο αθλητή για να εξασφαλίσει το Δελτίο Υγείας του επεξηγείται στην συνέχεια:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει ήδη εφαρμόσει κανονισμούς με βάση τους οποίους οι αθλητές, ανάλογα με την ηλικία τους, οφείλουν να υποβάλουν κάποια έγγραφα για την έκδοση  Δελτίου Υγείας. Τα έγγραφα αυτά είναι:

  • Έντυπο που καταδεικνύεται ως ΙΕΔΥ Ιατρική Εξέταση Δελτίου Υγείας του Ανώτατου Συμβούλιου Υγείας Αθλητών, αντίγραφο του οποίου μπορείτε να βρείτε στο φάκελο έγγραφα και έντυπα. Ο ίδιος φάκελος εμπεριέχει και πληροφορίες για όλες τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις πού πρέπει να γίνουν.  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον αιτητή και τον γιατρό του (καρδιολόγος, παθολόγος και παιδίατρος στην περίπτωση παιδιών)
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησής του,
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου που να μην είναι παλαιότερη των 6 μηνών.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και το Δελτίο Υγείας εκδίδεται σε 20-30 μέρες, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και τα επιβεβαιωτικά ιατρικά πιστοποιητικά για την καλή υγεία του αθλητή.

Τα  Δελτία Υγείας συνήθως αποστέλλονται στην ΟΑΚ, μόλις εκδοθούν, πρόσφατος δε κατάλογος βρίσκεται στον φάκελο έγγραφα και έντυπα για τούς ενδιαφερόμενους αθλητές.

Συνιστάται όπως οι αθλητές επικοινωνούν με την ΟΑΚ η τον ΚΟΑ  για να ενημερώνονται, για τυχόν αλλαγές στους Κανονισμούς έκδοσης Δελτίων Υγείας.  

Στη συνέχεια με την έκδοση του δελτίου υγείας, ο αθλητής πρέπει:

  • να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης για εγγραφή του στην ΟΑΚ, ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους  (το οποίο μπορεί να βρεί επίσης στο φάκελο έγγραφα και έντυπα)
  • Να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησής του και μία φωτογραφία
  • Να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής

Μόνο τότε μπορεί να δοθεί στον ενδιαφερόμενο αθλητή αριθμός μητρώου από την ΟΑΚ τηλεφωνικώς ή/και με την έκδοση ατομικής κάρτας μέλους.

Ο αθλητής, ως κάτοχος τού αριθμού μητρώου , θεωρείται πια έτοιμος να οριστικοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής του στην ΟΑΚ και καταχώρησής του στην τράπεζα δεδομένων της ΟΑΚ.  

Οδηγίες για την οριστικοποίηση στην βάση δεδομένων μπορείται να βρείται στον φάκελο έγγραφα και έντυπα και μόνον τότε μπορεί να διενεργήσει εγγραφή για να συμμετάσχει σε πρωταθλήματα στην Κύπρο πάντοτε μέσω της ιστοσελίδας
http://ctf.tournamentsoftware.com/home.aspx