Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

 

Ανακοίνωση ορισμού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων