Τοπικά Πρωταθλήματα

Η ΟΑΚ ετοιμάζει, εγκρίνει και δημοσιεύει κάθε χρόνο  το Ημερολόγιο Αντισφαίρισης που περιλαμβάνει όλα τα τοπικά και διεθνή πρωταθλήματα.   

Τα πρωταθλήματα διοργανώνονται από την ΟΑΚ για τα Πλήρη ή Εταιρικά μέλη της. Όσο αφορά στη διοργάνωση και στη δομή τους, αυτά διέπονται από τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τους Κανόνες της Διεθνής Ομοσπονδίας.

Η δομή του ημερολογίου διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διακίνησή των αθλητών και των γονιών τους σε μακρινές αποστάσεις. Πρόσθετα,  τους παρέχει την ευκαιρία να διαγωνίζονται σε διάφορα επίπεδα, περιλαμβανομένου και του πλεονεκτήματος της συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Η δομή του ημερολογίου διαμορφώνεται επίσης έτσι ώστε, τις πλείστες φορές, οι αθλητές να έχουν επιλογή μεταξύ δυο πρωταθλημάτων διαφορετικού επιπέδου.

Τα Πρωταθλήματα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: δηλαδή στις κατηγορίες 1, 2 και 3, καθώς και στα πρωταθλήματα  Master της ΟΑΚ. Η βαθμολογική συγκομιδή βαθμών εξαρτάται από το επίπεδο του πρωταθλήματος.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τα τοπικά πρωταθλήματα, ανατρέχοντας στο πεδίο Κανονισμοί Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

Οι  Κανονισμοί αυτοί υπόκεινται, αν χρειαστεί, σε τροποποίηση πριν από το τέλος του έτους και η σχετική μελέτη γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή, τυγχάνει δε της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ.  

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα πρωταθλήματα και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΟΑΚ http://ctf.tournamentsoftware.com. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται πάνω σε καθημερινή βάση, όποτε διεξάγεται πρωτάθλημα και καταχωρούνται τόσο τα αποτελέσματα της ημέρας, όσο και η σειρά των συναντήσεων.