Η Κυπριακή Επιτροπή Fulbright και ο Αμερικάνικος Εθνικός Κολλεγιακός Αθλητικός Σύνδεσμος NCAA (National College Athletic Association)

Αφού εκπληρώσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους τα αγόρια, και αφού ολοκληρώσουν τη Μέση Εκπαίδευση τα κορίτσια, μπορούν ως αθλητές να αιτηθούν μέσω της Επιτροπής Fulbright στην Κύπρο πλήρη ή μερική υποτροφία για θέση σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συναντήσεις αντισφαίρισης του NCAA. Τα Πανεπιστήμια που είναι συνδεδεμένα με τον NCAA αποτελούν εξαίρετο παράδειγμα συνύπαρξης σπουδών και αντισφαίρισης υψηλού επιπέδου. Ο δικτυακός ιστότοπος του NCAA ΓΙΑ τους ανδρες είναι http://www.ncaa.com/sports/tennis-men/d1 ενω για τις γυναίκες είναι http://www.ncaa.com/sports/tennis-women/d1

Οι προϋποθέσεις ώστε να καταστεί αυτό δυνατό μπορούν να συζητηθούν με  τα άτομα που στελεχώνουν την  Επιτροπή Fulbright της Κύπρου, απ’ όπου είναι δυνατό να εξασφαλιστούν εμπεριστατωμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τις εξετάσεις, στις οποίες ίσως οι αθλητές χρειάζεται να περάσουν και να επιτύχουν,  καθώς και τα αναγκαία προσόντα που χρειάζονται, ώστε να αιτηθούν θέση , και τη διεθνή βαθμολογική κατάταξη που απαιτείται για να γίνουν δεκτοί στο Πανεπιστήμιο.

Συνίσταται όπως εάν οι αθλητές μελετήσουν αυτή την επιλογή, πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται σοβαρά εκ των προτέρων, εφόσον οι κανονισμοί υποτροφιών του NCAA είναι πολύ διεξοδικοί και αυστηροί.  

Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Επιτροπής Fulbright στην Κύπρο είναι: http://www.fulbright.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=1

Σημειώνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός δεινών επαγγελματιών αναδείχθηκαν από τους διαγωνισμούς αντισφαίρισης του NCAA (Isner, Anderson, Devarman).