08/03/2024 - Εξειδικευμένη Προετοιμασία & Ανάπτυξη Ταλέντων Ηλικίας 12- 14

Κανονισμοί Σχεδίου Εξειδικευμένης Προετοιμασίας & 
Κανονισμοί Σχεδίου Ανάπτυξης Ταλέντων Ηλικίας 12- 14 
Η ΟΑΚ ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21/2/2024 έχουν εγκριθεί : 
- οι Κανονισμοί του Σχεδίου Εξειδικευμένης Προετοιμασίας για το 2024, βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο τις σχετικές πληροφορίες, http://www.tennis.com.cy/index.php/en/file/GKcJH8Y4kGj2nxXo9+AUZw==/
  
- οι Κανονισμοί του Σχεδίου Ανάπτυξης Ταλέντων Ηλικίας 12- 14 χρονών για το 2024, βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο τις σχετικές πληροφορίες http://www.tennis.com.cy/index.php/en/file/40rIGF1yYXH2nxXo9+AUZw==/.
 
Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου