Συνδεσμός προπονητών αντισφαίρισης Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Αντισφαίρισης Κύπρου (Σ.Π.Α.Κ) ιδρύθηκε το 1993 και έχει σαν έδρα την Λευκωσία. Εκπροσωπεί όλους τους προπονητές αντισφαίρισης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτόν και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με το άθλημα της αντισφαίρισης.

Κατά το έτος 2013, ο Σύνδεσμος Προπονητών διατηρεί 20 περίπου ενεργά μέλη τα οποία πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προνοεί ο Περί Κ.Ο.Α Νόμος με αριθμό Κ.Δ.Π.38/95 - σελ.126. Σημειώνεται ότι κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ο.Α.Κ & Σ.Π.Α.Κ επεξεργάζονται νέο σχέδιο αξιολόγησης και ιεράρχησης προσόντων προπονητών αντισφαίρισης το οποίο και μπορείται να δείτε στο πεδίο εγγραφα και φόρμες οπως επίσης και το καταστατικό του συνδέσμου.

Το παρών συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τα ακόλουθα άτομο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ(99-351375)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΠΠΕΝΟΣ(99-408040)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΗ ΤΕΛΩΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΝΕΟΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΜΕΛΗ: ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ, ΦΕΙΔΙΑΣ ΤΟΡΝΑΡΗΣ

Σκοποί του συνδέσμου:

  • Η ευρύτερη διάδοση του αθλήματος της Αντισφαίρισης.
  • Η στήριξη και προστασία της προπονητικής – επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών του και η κατοχύρωση των οικονομικών και γενικά επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων τους από την πολιτεία και τους ιδιωτικούς φορείς.
  • Η ενεργοποίηση των μελών του για την δημιουργία Σχολών Προπονητών όλων των κατηγοριών  από την Κυπριακή Ομοσπονδία ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
  • Η ενημέρωση των μελών του στην εξέλιξη του αθλήματος της αντισφαίρισης από προπονητικής άποψη.
  • Η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα προπονητικής και τεχνικής του αθλήματος της αντισφαίρισης.
  • Η ανάπτυξη και σύσφιξη φιλικών σχέσεων με άλλες αθλητικές οργανώσεις όπως και με τις Κυπριακές Αθλητικές Αρχές και τους φορείς γενικότερα.