Αθλητική Ψυχολογία

Η Ψυχολογία Αθλητισμού αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο θέμα ειδικότητας της Αθλητικής Επιστήμης, η οποία διερευνά τις ψυχολογικές παραμέτρους που συνεπάγονται σε κάθε σωματική δραστηριότητα και αναλύει την συμπεριφορά των ανθρώπων που συνδέονται με τον αθλητισμό. Είναι σαφές ότι η επίδοση στον αθλητισμό σήμερα δεν εξαρτάται μόνο από την σωματική αλλά και από την συνεχή νοητική άσκηση. Γίνεται επίσης αποδεκτό ότι στο μέλλον οι φυσικές διαφορές ανάμεσα σε ελίτ αθλητές θα περιοριστούν και ο παράγοντας που φαίνεται να είναι καθοριστική για τις επιδόσεις κάποιων αθλητών και για την απόκτηση Ολυμπιακών μεταλλίων είναι ο ψυχολογικός.

Χαρακτηριστικά Σύγχρονου Αθλητισμού

Η Αθλητική Ψυχολογία έχει αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια και αυτό συμβαίνει επειδή ο σύγχρονος αθλητισμός βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με ψυχολογικά θέματα, καθώς και με την ανάγκη να ασχοληθεί με τα εν λόγω θέματα, εκ των οποίων κάποια είναι:

  • Ο αυξανόμενος αριθμός ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, κάτι που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού ταλαντούχων αθλητών που κατά συνέπεια ενθαρρύνει το διαγωνιστικό πνεύμα.
  • Τα Ολυμπιακά και παγκόσμια ρεκόρ που σημειώνονται όλο και συχνότερα – κάτι που συμβαίνει και χάριν στη χρήση επιστημονικών πηγών, όπως η αθλητική ψυχολογία και η Τεχνολογία.
  • Το αυξανόμενο διαγωνιστικό πνεύμα επειδή όλοι οι αθλητές έχουν προσομοιάζουσες εάν όχι ταυτόσημες ικανότητες
  • Το σκληρό πρόγραμμα προπόνησης που είναι ανάγκη να ακολουθούν οι αθλητές συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν όταν 2-3 ώρες προπόνησης ημερησίως ήταν υπεραρκετές. Σήμερα, κάποιοι αθλητές προπονούνται μέχρι και 8 ώρες ημερησίως!
  • Η πίεση που νιώθουν οι αθλητές (κυρίως στην Κύπρο) από την κοινωνική ζωή τους, ιδιαίτερα λόγω των σχολικών υποχρεώσεών τους, φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος που δεν τους αφήνουν περιθώρια για εσωτερική ηρεμία.
  • Η ενασχόληση των αθλητών με τα αθλήματά τους από πολύ νεαρής ηλικίας που όμως μπορεί να αποτελέσει και πηγή προβλημάτων (όπως ψυχική κατάρρευση).
  • Ο αθλητής δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτό του όταν συμμετέχει σήμερα σε διαγωνισμούς, αλλά και τον όμιλό του και τη χώρα του. Έτσι, η επίδοσή του μπορεί να επηρεαστεί από την ευθύνη του ως προς αυτούς τους παράγοντες.

Ο ρόλος του Αθλητικού Ψυχολόγου

Να παρέχει αρωγή στους αθλητές με σκοπό να αυτοκατανοούνται με αυτή την ιδιότητα.
Να μαθαίνει τον αθλητή πώς να ασκείται και ταυτόχρονα να βελτιστοποιεί την επικοινωνία του με τους γονείς και τους προπονητές του.
Να παρέχει στήριξη στον αθλητή κατά την αθλητική σταδιοδρομία του.
Να προετοιμάζει την σκέψη του αθλητή για τις επερχόμενες προκλήσεις.
Να μαθαίνει στον αθλητή πώς να αυτοσυγκεντρώνεται, ώστε να «Μπορεί να Εισέλθει στην Ζώνη».
Να στηρίζει τον αθλητή ώστε αυτός να ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του εάν και εφόσον καταρρεύσει.
Να παρέχει στήριξη στο αθλητή, ώστε αυτός να έχει περισσότερα κίνητρα και καθοδήγηση.
Να εκπαιδεύει τον αθλητή ως προς το πώς να διαχειρίζεται το άγχος και την πίεση.
Να παρέχει στήριξη στον αθλητή, ώστε αυτός να διαχειρίζεται το «Παράδοξο της Επιτυχίας».

Κατόπιν άδειας που είχε την καλοσύνη να μας δώσει η

Έλενα Αβραάμ
Bsc, MSc, PgDip
AASP και BASES
ΕΓΚΡΙΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ