Παντελής Νέος

Γραμματέας ΟΑΚ

Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΚ από τον Ιούνιο 2011 μέχρι σήμερα.

Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου από το 2023-2026.

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου από το 2017 μέχρι σήμερα.

Μέλος της Tennis Europe Junior Committee από το 2017 μέχρι σήμερα.

Μέλος της of ITF Beach Tennis Committee 2020-2021 και 2022-2023.

Αρχηγός αποστολής Εθνικής Ομάδας Davis Cup.