Η στρατιωτική θητεία και οι αθλητές

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές κατά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους  συνυπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης με την Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τους όρους του αυτού, οι αθλητές, ανάλογα βέβαια και με τα αποτελέσματα και με την επίδοσή τους στο παρελθόν, μπορούν να απολαμβάνουν κάποια  οφέλη, τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν το προπονητικό τους πρόγραμμα και να διαγωνίζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτική θητείας τους. Μπορείτε να βρείτε το  μνημόνιο  συναντίληψης στο φάκελο έγγραφα και έντυπα.

«Λόχος Αθλητών»

Ένας μικρός αριθμός αθλητών επιλέγεται να υπηρετήσει σε μια ειδική μονάδα της Εθνικής Φρουράς που δεν απέχει πολύ από το Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης. Ο χρόνος διακίνησης είναι ελάχιστος και το πρόγραμμα που καταρτίζεται έχει άψογο χρονισμό.  Αυτοί οι αθλητές επιλέγονται κάθε χρόνο βάσει ενός αξιοκρατικού συστήματος, το σύστημα «σχέδιο κριτηρίων αξιολόγησης στρατεύσιμων αθλητών». Μπορείτε να έχετε μια εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για το σύστημα εάν ανατρέξετε στο φάκελο έγγραφα και έντυπα.

Πρόσθετα των προαναφερθέντων πληροφοριών, ένας σημαντικός αριθμός αθλητών κατόπιν σύστασης της ΟΑΚ και βεβαίως του ΚΟΑ, επιλέγονται για να μεταφερθούν σε  γειτνιάζον σημείο στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσής τους, πράγμα που τους επιτρέπει να ακολουθούν ανελλιπώς το προπονητικό πρόγραμμά τους. Επίσης, η Εθνική Φρουρά τους χορηγεί ειδική άδεια για να μπορούν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους, λόγω συμμετοχής τους  σε πρωταθλήματα που πραγματοποιούνται, είτε στην Κύπρο είτε  στο εξωτερικό.