Το πρόγραμμα στήριξης της ΚΟΑ

Αθλητισμός Υψηλών Επιδόσεων
Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού