Διασωματειακά πρωταθλήματα

Η ΟΑΚ διοργανώνει πρωτάθλημα μεταξύ των Μελών της κατά τους τρείς πρώτους μήνες του καθε χρονου.

Το εν λόγω πρωτάθλημα δεν έχει μόνο διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για τα μέλη και τους φίλους Σωματείων και Ομίλων, να αλληλογνωρίζονται να συναντιούνται και να συζητούν για διάφορα ζητήματα, που αφορούν το άθλημα. Κάθε χρόνο κατά την Ημέρα του Τένις βραβεύεται ο πρωταθλητής  Όμιλος και άλλοι Όμιλοι για τις επιτυχίες τους. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τους κανονισμούς που διέπουν  Διασωματειακά πρωταθλήματα το διαγωνισμό στο πεδίο Έγγραφα και Έντυπα της ιστοσελίδας.    

Ο Διασωματειακός Διαγωνισμός διέπεται από ειδικές ρήτρες και κανονισμούς που υπόκεινται σε τροποποίηση πάνω σε ετήσια βάση, στην οποία προβαίνει η Διασωματειακή Επιτροπή της ΟΑΚ και η οποία τυγχάνει έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ. Τη Διασωματειακή Επιτροπή απαρτίζουν ο προεδρεύων και τέσσερα μέλη που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ της ΟΑΚ.