Επιτροπές 2023-2026

Εκτελεστική Επιτροπή
Εξελεγκτική Επιτροπή
Τεχνική Επιτροπή
Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού Επιτροπή Εποπτείας Ομίλων, Πρωταθλημάτων, Εφαρμογής Κανονισμών του Αθλήματος, Παράπονων και του Κώδικα Συμπεριφοράς
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Συντονισμού Θεμάτων Διαιτησίας
Επιτροπή Ανάπτυξης & Σχεδιασμού
Επιτροπή Παράκτιας Αντισφαίρισης
Επιτροπή Padel Tennis
Επιτροπή Εθνικού Κέντρου Τένις
Νομικός Σύμβουλος
Δικαστική Επιτροπή