04/03/2024 - Διάθεση Εισιτηρίων για Wimbledon

H Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ), ανακοινώνει ότι διαθέτει μικρό αριθμό εισιτηρίων για το Wimbledon 2024 που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από 1-14 Ιουλίου.
 
Διευκρινίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων που θα παραχωρούνται για κάθε μέρα είναι μόνο δύο (2).
 
Οι ημερομηνίες που υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια είναι :
Δευτέρα 1 Ιουλίου
Πέμπτη 4 Ιουλίου
Τρίτη 9 Ιουλίου
Παρασκευή 12 Ιουλίου
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημα τους στην ΟΑΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) : info@tennis.com.cy δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:
- Ονοματεπώνυμο
- Τηλέφωνο
- Ημερομηνία αγοράς εισιτηρίου.
 
Θα τηρηθούν τα κριτήρια που έχει θέσει η ΟΑΚ για την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Αιτήσεις που θα ληφθούν αργότερα από τις 8/3/24 δεν θα ληφθούν υπόψη.
 
Για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΑΚ στα τηλέφωνα 22449860/61
 
Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου
4 Μαρτίου 2024