10/07/2023 - Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Παγκ. Πρωταθλήματος Premier G1

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Premier G1
(Ioannides Tennis Academy)
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπάρξει αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Premier G1 (Ioannides Tennis Academy).
 
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 29 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου.
 
Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου
11 Ιουλίου 2023