22/03/2023 - Ανακοίνωση ΟΑΚ : Προκήρυξη θέσης Βοηθού Γραφείου

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης Βοηθού Γραφέα.
 
Απαιτούμενα Προσόντα : 
- Απόφοιτος Λυκείου, ή και άλλης Σχολής / Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
- Γνώση Χειρισμού Προγραμμάτων Η/Υ όπως Word, Excel
- Βασικές γνώσεις λογιστικής
- Τύπος Άδειας Οδηγού : D
 
Καθήκοντα Εργασίας : 
- Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αρχειοθέτηση, δαχτυλογράφηση, λογιστικά καθήκοντα, εξωτερικές εργασίες (π.χ. τράπεζα), αλληλογραφία.
 
Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης : 
- Όχι αργότερα από την Δευτέρα 10/04/2023
 
Όροι Εργασίας : 
- Μερική Απασχόληση 15 ωρών, Ωράριο 09.00-12.00 π.μ. από Δευτέρα-Παρασκευή. Γραφεία ΟΑΚ/Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21 Στρόβολος, 2025 Λευκωσία.
- Μηνιαίος Μισθός (Αγορά Υπηρεσιών) : 350€
 
H προσωπική συνέντευξη θα γίνει από τον Πρόεδρο ή/και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/03/2023 στο email: info@tennis.com.cy
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΟΑΚ στα τηλέφωνα 22489860/61 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ
22 Μαρτίου 2023