30/12/2022 - Προκήρυξη θέσης Βοηθού / Συντονιστή Ομοσπονδιακών Προπονητών

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης Βοηθού /Συντονιστή Ομοσπονδιακών Προπονητών μερικής απασχόλησης.
 
Απαιτούμενα Προσόντα : 
Απόφοιτος Λυκείου, ή και άλλης Σχολής / Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δίπλωμα που καλύπτει τη Νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς ΚΟΑ
Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση Χειρισμού Προγραμμάτων Η/Υ όπως Word, Excel
Άδεια Οδήγησης : Τύπος D
 
Καθήκοντα Εργασίας : 
Συνεργασία με Ομοσπονδιακούς Προπονητές, Βοηθός Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Διεκπεραίωση αποφάσεων Τεχνικής Επιτροπής, Συντονισμός Εθνικών Σχεδιασμών ΚΟΑ και υποβολή σχετικών Εκθέσεων
 
Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης : Όχι αργότερα από την 01/02/2023
 
Όροι Εργασίας : 
Μερική Απασχόληση 30 ωρών, Εθνικό Κέντρο Τένις από Δευτέρα-Σάββατο.
Μηνιαίος Μισθός (Μικτός) : 752€
 
H προσωπική συνέντευξη θα γίνει από τον Πρόεδρο και/ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16/01/2023 στο email: info@tennis.com.cy
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΟΑΚ στα τηλέφωνα 22489860/61 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ
30 Δεκεμβρίου 2022