11/10/2022 - Προσφορές για Μπάλες Τένις

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) ζητεί προσφορές για την προμήθεια μπαλών τένις για την περίοδο 1/1/2023-31/12/2024. Οι μπάλες πρέπει να είναι εγκεκριμένες για χρήση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως.
Η προσφορά πρέπει να καθορίζει ευκρινώς και ξεχωριστά τις ποσότητες για δωρεάν μπάλες για χρήση από την ΟΑΚ για τα πρωταθλήματα και για προπονητικούς σκοπούς για κάθε χρόνο και για δωρεάν μπάλες σε περιπτώσεις διεξαγωγής συναντήσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο DAVlS ClJP, BILLIE JEAN KING ClJP για πρωταθλήματα ITF, ΤΕ, ΑΤΡ, WTA, FUTURES στην ΚΥΠΡΟ.
Οι προσφορές πρέπει να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή ή παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με τα διακριτικά «Προσφορές για μπάλες» στα γραφεία της ΟΑΚ, Αμφιπόλεως 21, Τ.Θ. 23931, 1687 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή του σχετικού εντύπου προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΑΚ τηλ. 22 449860/6.
Η ΟΑΚ δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ
11/10/2022