13/01/2022 - Ανανέωση Αθλητικής Ταυτότητας – Έκδοση Δελτίων Υγείας

Ανανέωση Αθλητικής Ταυτότητας – Έκδοση Δελτίων Υγείας
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου, η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου καλεί αθλητές και γονείς όπως προβούν άμεσα
α. Στην ανανέωση της αθλητικής ταυτότητας των αθλητών
β. Στην έκδοση Δελτίου Υγείας.
 
Και τα δύο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα.