Καταστατικό

Κατεβάστε το Καταστατικό της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου εδώ.