31/07/2020 - Νέα μέτρα COVID-19

31 Ιουλίου 2020
Προς Πλήρη και Εταιρικά Μέλη ΟΑΚ
 
Με αφορμή τα νέα μέτρα για περιορισμό των ατόμων που παρευρίσκονται σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, η ΟΑΚ συστήνει έντονα όπως οι νεαροί αθλητές συνοδεύονται, όπου είναι αναγκαίο, από ΕΝΑ και μόνο άτομο.
 
Καλούνται όλα τα Μέλη μας όπως μελετήσουν τα νέα μέτρα και όπου μας αφορούν, τα εφαρμόσουν με ιδιαίτερη προσοχή.
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ