Επιτροπές ΟΑΚ 2017-2020

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της ΟΑΚ είναι ex-officio μέλη όλων των Επιτροπών ενώ τα μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι μέλη Επιτροπών μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδρίες, αν οι ίδιοι το επιθυμούν ως το σχετικό άρθρο του Καταστατικού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση  ισοψηφίας ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Εκτελεστική Επιτροπή
Εξελεγκτική Επιτροπή (Άρθρο 15 του Καταστατικού)
Τεχνική Επιτροπή
Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού, Εποπτείας Ομίλων, Πρωταθλημάτων, Εφαρμογής Κανονισμών του αθλήματος, παραπόνων και του Κώδικα Συμπεριφοράς
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Διασωματειακού Πρωταθλήματος
Επιτροπή Σίνιορς
Επιτροπή Κανονισμών Tournament Software και ιστοσελίδας
Επιτροπή Συντονισμού Θεμάτων Διαιτησίας
Επιτροπή Προβολής, Επικοινωνίας και Χορηγών
Επιτροπή Παράκτιας Αντισφαίρισης
Νομικός Σύμβουλος
Επιτροπή Εθνικού Κέντρου Τένις

Οργανόγραμμα

Κάντε κλικ εδώ για να καταβάσετε το Οργανόγραμμα.