Επιτροπές ΟΑΚ 2020-2023

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της ΟΑΚ είναι ex-officio μέλη όλων των Επιτροπών ενώ τα μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι μέλη Επιτροπών μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδρίες, αν οι ίδιοι το επιθυμούν ως το σχετικό άρθρο του Καταστατικού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση  ισοψηφίας ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Εκτελεστική Επιτροπή
Εξελεγκτική Επιτροπή
Τεχνική Επιτροπή
Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού, Εποπτείας Ομίλων, Πρωταθλημάτων, Εφαρμογής Κανονισμών του αθλήματος, παραπόνων και του Κώδικα Συμπεριφοράς
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Κανονισμών Λογισμικού Πρωταθλημάτων και Ιστοσελίδας
Επιτροπή Συντονισμού Θεμάτων Διαιτησίας
Επιτροπή Ανάπτυξης & Σχεδιασμού
Επιτροπή Παράκτιας Αντισφαίρισης
Δικαστική Επιτροπή
Νομικός Σύμβουλος
Επιτροπή Padel Tennis
Επιτροπή Εθνικού Κέντρου Τένις

Οργανόγραμμα

Κάντε κλικ εδώ για να καταβάσετε το Οργανόγραμμα.