Αυτόματη Διαδυκτιακή Εγγραφή στα πρωταθλήματα

Η δυνατότητα αυτόματης διαδικτυακής εγγραφής στα πρωταθλήματα εξυπακούεi ότι το ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να επιλέξει κατά πόσο θα καταβάλει το τέλος εγγραφής είτε από λογαριασμό μέσω του συστήματος «PayPal» είτε στο μέλλον μέσω του συστήματος “JCC smart”, είτε  με την πιστωτική κάρτα του. Εάν το μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση του συστήματος « PayPal», τότε, πριν συνεχίσει τη διαδικασία για αυτόματη διαδικτυακή εγγραφή  στο πρωτάθλημα, πρέπει να ανοίξει λογαριασμό «PayPal».

Ακολουθείστε τις οδηγίες, πηγαίνοντας στην σελίδα της “PAYPAL”και ακολουθείστε τα βήματα όπως επεξηγούνται σε αυτη την ιστοσελίδα.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό «PayPal», τότε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://ctf.tournamentsoftware.com. Σε αυτό το πεδίο, θα δείτε τη λίστα όλων των πρωταθλημάτων, για τα οποία θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε αυτόματη διαδικτυακή εγγραφή, κάνοντας χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης.

Κατά πρώτον, επιλέγετε το πρωτάθλημα, στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή και στην συνέχεια κάντε κλικ για να κάνετε έναρξη διαδικτυακής σύνδεσης. Στην συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες. Η εγγραφή σας στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα θα επιβεβαιωθεί σε λίγα λεπτά με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Νοείται ότι προτού ακολουθήσετε όλα τα πιο πάνω βήματα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ανανεώσει την ταυτότητα μέλους που διατηρείτε στην ΟΑΚ, έχοντας καταβάλει την συνδρομή σας για το τρέχον έτος, καθώς και ότι έχετε επίσης ανανεώσει το πιστοποιητικό υγείας σας.