09/05/2018 - Αιτήματα (requests) κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων

Προς
Γονείς και Αθλητές
Πλήρη και Εταιρικά Μέλη ΟΑΚ
Επιτροπή Διαιτησίας
 
Αγαπητοί Γονείς και Αθλητές,

Θέμα: Αιτήματα (requests)  κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων
 
Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε το Άρθρο 9.6 των Κανονισμών Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων 2018 το οποίο αναφέρει:
 
«Η Οργανωτική Επιτροπή θα εξετάζει μόνο παρακλήσεις αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτές παρακλήσεις λόγω της μικρής διάρκειας των πρωταθλημάτων».
 
Εν όψει των πιο πάνω παρακαλούμε όπως ακολουθείτε πιστά την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού για την ομαλή λειτουργία των πρωταθλημάτων.
 
Με εκτίμηση,
Νώντας Κλ. Μεταξάς
Πρόεδρος